Studie vlivu kreatinu proteinů a maltodextrinu svaly

Studie vlivu potravních doplňků (kreatin monohydrát, syrovátkové proteiny, maltodextriny) na růst svalové hmoty kondičních kulturistů

 

Mgr. Dana Vránová, Ph.D., Lenka Vlčková, Ústav chemie potravin a biotechnologií

 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 118, 612 00 Brno

 

V průběhu roku 2009 nás oslovil Ústav chemie potravin a biotechnologií, zda bychom jim dovedli dodat větší množství výživy za výhodnějších cenových podmínek. Aniž bychom to tušili, stali jsme se v tu chvíli součástí jednoho velice zajímavého výzkumu. Protein, kreatin a maltodextrin pro výzkum dodalo 4fitness.cz

 

V průběhu výzkumu jsem se začal zajímat oč se vlastně jedná, a tak jsem se díky shodě šťastných okolností dohodl na možnosti zveřejnění výsledků i zde v našich článcích.

 

Stručný výtah ze studie o kreatinu:

 

Studie se zúčastnilo 25 studentů, kteří byly rozděleni do 4 skupin po 6(7) lidech. Bylo stanoveno podávání doplňků stravy na 5 týdnů, délka celé studie na 7 týdnů.

 

Číslo skupiny

Označení skupiny

1. skupina (n = 6)

1. skupina – Cr 2 g (nasyc. 20g)

2. skupina (n = 6)

2. skupina - Cr 6 g (nasyc. 20g)

3. skupina (n = 6)

3. skupina – Pro+ CHO

4. skupina (n = 7)

4. placebo skupina – CHO

 

Použité zkratky v označení skupin: Cr – kreatin monohydrát, Pro – syrovátkové proteiny, CHO – maltodextriny, n – počet cvičenců ve skupině.

Skupina 1 a 2 dostávala shodně první týden studie 20 g kreatinu.

A v následných týdnech 1. skupina jen 2g a 2.skupina 6g, kromě toho dostávali sportovci i maltodextriny a proteiny; 3. skupina dostávala pouze proteiny a maltodextriny. 4 skupina byla srovnávací (placebo) – dostávala pouze maltodextriny. Všechny 4 skupiny měly denní individuální plán suplementace jednotlivých složek.

Celkové hodnocení po sedmi týdnech studie, kdy již dva týdny nebyly brány žádné doplňky stravy a měření tělesných obvodů nezkreslovala retence vody ve svalech, bylo následující: 

největší přírůstek tělesných obvodů na konci studie zaznamenala 1. skupina užívající kreatin

– Cr 2 g, až na výjimky druhé nejvýraznější výsledky dosáhla 2. skupina – Cr 6 g. 

Stačí nízký příjem kreatinu

Z výsledků studie vyplývá zjištění, že pro pozitivní změnu tělesných proporcí kondičního kulturisty stačí nízký příjem kreatinu v doplňcích stravy (tedy okolo 2 g kreatinu monohydrátu denně). Vyšší příjem blížící se 6g již zatěžuje tělo nadměrnou metabolizací kreatinu. Pro zajištění doporučené konzumace proteinů je vhodné kombinovat běžnou stravu s čistými (např. syrovátkovými) proteiny.

_____________________________________________________________________________________________________________

Kondiční kulturisté trénovali podle sedmi týdenního tréninkového plánu, přičemž jeden mikrocyklus tvoří 4 tréninkové jednotky/týden. Zásadně měla být dodržována tréninková jednotka tak, aby zátěž nastupovala pozvolna, vrcholila v druhé polovině tréninku a pozvolna se snižovala (uklidnující se závěrečná část tréninkové jednotky).

Při doporučení skladby jídelníčku sportovců byl brán zřetel splnění kritéria vyváženého příjmu živin, tedy aby zastoupení hlavních živin v potravě odpovídalo 60 % sacharidů, 24 % tuků a 16 % proteinů a byl kladen důraz na dostatečný pitný režim.

Každému cvičícímu byla změřena tělesná výška, tělesná hmotnost, obvodové části těla, množství tuků v těle. Před začátkem studie, v průběhu a na konec studie byla analyzována. koncentrace kreatininu a močoviny v ranní moči odebrané na lačno.

Záznam z pozorování:

Nejvýraznější váhový přírůstek byl zaznamenán u 1. skupiny – Cr 2 g. U této skupiny bylo také dosaženo největšího nárůstu rozměrů tělesných obvodů ze všech skupin, který kulminoval v 5. týdnu, v 6., 7. týdnu přírůstek obvodové proporcionality nebyl tak výrazný.

U 2. skupiny – Cr 6 g došlo k největším změnám tělesných proporcí už ve třetím týdnu studie a byly zaznamenány také v týdnu pátém. Změny proporcí v následujících týdnech studie (4. – 5. týden) byly ale do značné míry individuální. (různily se – nebyly stejné pro celou skupinu) Poslední dva týdny studie došlo k mírnému poklesu přírůstku tělesných proporcí.

Skupina, která suplementovala pouze proteiny (3. skupiny – Pro), měla největší přírůstek v pátém týdnu studie a skupina čtvrtá, která suplementovala pouze sacharidy (4. placebo skupina – CHO), zaznamenala přírůstek tělesných rozměrů třetí týden, přičemž hodnoty pátého a sedmého týdne byly individuální. V tomto případě (3. a 4. skupiny) zcela záviselo na intenzitě tréninku každého cvičence.

Pro úspěchy v kondiční kulturistice je nutný intenzivní trénink ve spojení s důslednou kontrolou stravovacích návyků.

Protein ze stravy

Ajax loader