Značení potravin vyrobených z GMO

GMO potraviny a jejich značení

Jak se značí geneticky modifikované potraviny
 
Česká republika 
Značení potravin připravených z geneticky modifikovaných organismů je dáno 
zákonem č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, který byl novelizován 12 
zákonem č. 306/2000 Sb. a je platný od roku 2002. Podle zákona se povinně označují 
všechny potraviny obsahující GMO nebo z nich vyrobené, pokud u nich lze vysledovat 
obsah materiálu pocházejícího z GMO vyšší než 0,9 %. Povinnost označování se týká 
i výrobků jako je olej, kde není přítomna DNA, a tudíž nelze prokázat genetickou 
modifikaci. Proto současně platí i pravidla o dohledatelnosti původu zboží. Na obalu 
výrobku musí být uvedeno označení: „geneticky modifikováno“ nebo „obsahuje 
geneticky modifikovaný organismus“. Tato informace musí být uvedena i u nebalených 
výrobků např. u chleba a pečiva. Živočišné produkty pocházející od zvířat krmených 
GM krmivy (maso, mléko, vejce, …) být označeny nemusí. 
 

Jak se značí geneticky modifikované potraviny ve světě

 
V některých státech světa se označování výrobků připravených z GMO nevyžaduje, je 
pouze dobrovolné. Patří mezi ně hlavně státy USA a Kanada, které jsou největšími 
producenty geneticky modifikovaných plodin v zemědělství. Ve státech Korea a 
Japonsko je označování povinné, a to v případě, že plodina nebo potravina obsahuje 
více jak 3 % (Korea) a 5 % (Japonsko) geneticky modifikovaného materiálu (Zhang et 
al., 2008). 
V zemích Evropské Unie (EU) se GMO a výrobky z GMO  musí označovat podle 
evropského nařízení od roku 1997. Toto nařízení stanovuje povinnost označování 
produktů, které obsahují více než 0,9 % geneticky upraveného materiálu. Příslušné 
správní předpisy jsou velice přísné a vyžadují možnost dohledání původu potraviny 
nebo krmiva od zemědělce až ke spotřebiteli. 
 
 
Žádný z výrobků 4fitness.cz není geneticky modifikovaný. V případě, že by tomu tak bylo, musela by tato informace být výslovně uvedena na obalu.

 

Ajax loader