Ekologie obalů

Ekologie obalů ve 4FITNESS

ekologie ve 4FITNESS

Ze všech stran se na nás hrnou informace, jak žijeme v konzumní společnosti a vytváříme tuny odpadu, a proto nás to vede k zamyšlení.

4FITNESS třídí své odpady

4FITNESS třídí své odpady už od počátku své existence, přes 1 a půl dekády let.

V naší snaze o menší ekologickou stopu jdeme od počátku ještě dále a balíme zásilky do již použitých kartonových obalů. Ještě nikdy v historii jsme nebalili do nových papírových krabic, dáváme již použitým krabicí druhý život.

Do roku 2017 jsme vyplňovali zásilky recyklovaným papírem

Jako výplň, chránící zboží před poškozením během dopravy, jsme do roku 2017 používali recyklovatelné papírové materiály z vlastní výroby. Od roku 2018 používáme ultra lehkou výplň z částečně recyklovaných plastů. Sice se už nejedná o papír, ale úspora hmotnosti je neuvěřitelná, a tím i úspora fosilního paliva při přepravě. Místo 500 g až 1 000 g výplňového papíru na jednu zásilku nyní vytváříme 10,5 g až 18 g plastového odpadu na zásilku. Váha krabice + výplně činí pouhých 428 g místo původních 1 028 až 1 428 g v případě použití papírové výplně.

Od roku 2012 produkujeme méně plastů

Snažíme se, abyste i vy milí zákazníci produkovali méně plastového odpadu, a tak jsme v roce 2012 přešli k novým výrazně lehčím 
a odolnějším obalovým řešením. V případě dóz nás bohužel stále trápí, že kamion z Německa k nám jede s nákladem vzduchu. Dózy jsou totiž velmi objedmé a zaberou ohromný prostor. V Česku stále neexistuje výrobní závod, který by dodával PET obaly s takovým objemem, jaký potřebujeme pro sportovní výživu.
 
4FITNESS používá tyto produktové obaly:
Druh obalu        Objem [litry]         Materiál    Hmotnost plastu [g]      Cena [Kč]
dóza                    1                       PET*             40
dóza                   0,5                     PET*             26
dóza                    2,7                    PET*            140
dóza                    6                       PET*            220
sáček                   6,5                   PE-LD*           24
 
* PET (polyethlentereftalát), PP (polypropylen), PE-LD (polyethylen o nízké hustotě)
 
Kromě toho nabízíme velkou část produkce v nejlehčích plastových sáčcích, které uspoří ohromné množství fosilního paliva během přepravy k nám. Všechny tyto skutečnosti zároveň přispívají k celkově nižším nákladům, což se  odráží v konečné ceně celého servisu.
 

I holý fakt, že během desetiminutové chůze městem narazíte minimálně na jeden žlutý, modrý nebo zelený kontejner na tříděný odpad, o něčem vypovídá. Česká společnost je zodpovědná, snaží se být ekologická a daří se jí obalové odpady ve vysoké míře třídit. I přesto tvoří obalové materiály (především z plastu a papíru) něco mezi 25 a 30 % tuhého komunálního odpadu. I přesto se z vytříděného odpadu méně recykluje a značná část se odváží do spaloven, kde se energeticky zužitkuje. 

Obalové materiály jsou velmi různorodé, v moderní konzumní společnosti dosahují vysoké kvalitativní a estetické úrovně, mnohdy zcela zásadně rozhodují, zda si daný výrobek zakoupíme. 
A proto se výrobci snaží, aby jejich použité obaly dosahovaly co nejvyšší atraktivnosti. Což ve světě konkurenčního boje souvisí s tím, že je na ně vynakládáno více a stále více financí. A více obalového materiálu, než je třeba k zabezpečení jeho ochranné a informační funkce. 
 
Za poslední dvě desetiletí došlo k výraznému pokroku, díky novým technologiím se vyrábí plastové obaly o mnohem nižší hmotnosti, při zachování ochranné funkce. Třeba u PET* lahví došlo ke snížení hmotnosti až o 30 %. A ekologická zátěž se měří i tím, kolik obal váží. Kolik materiálu bylo pro jeho výrobu spotřebováno, kolik energie… a kolik materiálu bude nakonec nutno recyklovat nebo spálit.
I přes veškeré snažení vzniká "nějaká" ekologická zátěž.
 
 
 

 

Ajax loader