Ekologie obalů

Ekologie obalů

Ze všech stran se na nás hrnou informace, jak žijeme v konzumní společnosti a vytváříme tuny odpadu, a proto nás to vede k zamyšlení. I holý fakt, že během desetiminutové chůze městem narazíte minimálně na jeden žlutý, modrý nebo zelený kontejner na třídění odpadu, o něčem vypovídá. A to především o tom, že se česká společnost zdá být ekologicky smýšlející a daří se  jí obalové odpady ve vysoké míře třídit. I přesto je to ekologická zátěž. I přesto tvoří obalové materiály (především z plastu a papíru) něco mezi 25 a 30 % tuhého komunálního odpadu, který se přiváží do spaloven a následně spaluje. A tyto obaly musel někdo vyrobit za použití energie, práce a surovinových zdrojů..
 
Obalové materiály jsou velmi různorodé, v moderní konzumní společnosti dosahují vysoké kvalitativní a estetické úrovně, mnohdy zcela zásadně rozhodují, zda si daný výrobek zakoupíme. 
A proto se výrobci snaží, aby jejich použité obaly dosahovaly co nejvyšší atraktivnosti. Což ve světě konkurenčního boje souvisí s tím, že je na ně vynakládáno více a stále více financí. A více obalového materiálu, než je třeba k zabezpečení jeho ochranné a informační funkce. 
 
Za poslední dvě desetiletí došlo k výraznému pokroku, díky novým technologiím se vyrábí plastové obaly o mnohem nižší hmotnosti, při zachování ochranné funkce. Třeba u PET* lahví došlo ke snížení hmotnosti až o 30 %. A ekologická zátěž se měří právě tím, kolik obal váží. Kolik materiálu bylo pro jeho výrobu spotřebováno, kolik energie… a kolik materiálu bude nakonec nutno recyklovat nebo spálit.
 
 
4fitness.cz se snaží reagovat na tyto skutečnosti, a tak jsme přešli k novým výrazně lehčím 
a odolnějším obalovým materiálům. Kromě toho nabízíme velkou část produkce v nejekologičtějších plastových obalech ze všech – v zesílených fóliích. V naší snaze o menší ekologickou stopu jdeme ještě dále a balíme zásilky do již použitých kartonových obalů, dáváme tak krabici druhý život. Jako výplň, chránící zásilku před poškozením během dopravy, používáme recyklovatelné materiály z výroby. Všechny tyto skutečnosti zároveň přispívají k celkově nižším nákladům, což se  odráží v konečné ceně celého servisu.
 
Nyní používáme k balení výrobků tyto obaly:
Druh obalu Objem [litry] Materiál Hmotnost [g] Cena [Kč]
dóza                    0,6 PET*             50 15
dóza                    2,7 PET*          120 30
dóza                    8,0 PET*          256 65
sáček                    6,5 PE-LD*             16 1,2
kyblík                    1,0 PP*                     48
kyblík                   6,1 PP*                          272
* PET (polyethlentereftalát), PP (polypropylen), PE-LD (polyethylen o nízké hustotě)
 

 

Ajax loader