Pokračování bakalářské práce 5/5

  16.3 Antioxidanty

  

  Mnoho sportujících osob se nejen racionálně stravuje, ale využívá i suplementaci
  na doplnění celkového programu pro udržení zdraví, které může prodloužit život. Mezi takové
  suplementy patří především antioxidanty. Antioxidační aktivitu vykazují různé enzymy, AK,
  vitaminy, minerální látky a látky, které chrání tělo před volnými radikály. Ty totiž mohou
  vyvolat zvýšenou nekontrolovatelnou oxidaci (oxidativní stres organismu), a tím poškozovat
  funkce buněk a oslabovat imunitní systém. Mezi zdroje volných radikálů patří pyl, kouření,
  alkohol, uzeniny, stresové situace, následky UV záření, riziko civilizačních chorob, procesy
  spojené se stárnutím apod. Mezi látky s antioxidačními účinky zařazujeme koenzym Q10, extrakt
  z Gingko biloby, vitamin A, E, C, alfa a beta karoten, selen, zinek, glutathion,
  superoxiddismutáza, polyfenoly a další.

  Vzhledem ke kardioskulárním onemocněním může hrát úroveň antioxidantů zásadní preventivní
  roli. Podle jedné hypotézy: LDL cholesterol škodí jen tehdy, když je oxidován, protože pak
  údajně poškozuje cévy. Pokud se tedy v krevním řečišti společně s LDL vyskytují i vitaminy E a
  C, mohou tyto antioxidanty potlačit oxidaci, a tím snížit možnost poškození a nebezpečí vzniku
  kardiovaskulárních onemocnění. Antioxidanty mohou dále omezit tvorbu zhoubných nádorů, protože
  pravděpodobně blokují zhoubné i přirozené procesy oxidace (např. Se hraje roli při ochraně
  před některými druhy rakoviny).

  Dodnes nebyly zjištěny přesné optimální dávky těchto antioxidantů. Navíc se určité studie
  domnívají, že fyzické zatížení pravděpodobně nezvyšuje poškození buněk volnými radikály.
  V důsledku tréninku se totiž několikanásobně zvyšuje aktivita enzymů redukujících množství
  volných radikálů, organismus jej vyrovnává svým přirozeným antioxidačním obranným systémem. I
  toto zvýšení je součástí tréninkové odezvy. Doplňování je odůvodnitelné v situacích s náhlým
  zvýšením tréninkové zátěže (zvýšení objemu tréninku, pobyt ve vysoké nadmořské výšce nebo
  v horkém prostředí).

       (8,28)

  

  

  16.4 Bikarbonát (hydrogenuhličitan sodný)

  

  Několik studií uvádí, že bikarbonát, neboli jedlá soda, by mohl snižovat pocit únavy nebo
  zvýšit výkonnost při vysoce intenzivní zátěži jako třeba běh na střední tratě. Ta vede
  k vyčerpání během několika minut a přispívá k energetickému metabolismu hlavně anaerobní
  glykolýzy. Ta sice umožňuje rychlejší resyntézu ATP než aerobní metabolismus, ale kapacita
  tohoto systému je omezena a při vysoké míře anaerobní glykolýzy je vyvolání únavy
  nevyhnutelné. Metabolická acidóza, která tuto glykolýzu provází, má na svědomí vznik únavy
  v důsledku inhibice hlavních enzymů, nebo ovlivněním přenosu a vazby vápníku, nebo díky
  přímému účinku na interakci mezi aktinem a myosinem. Bikarbonát způsobí metabolickou alkalózu,
  která odstraňuje ionty vodíku z pracujících svalů, snižuje rychlost poklesu intracelulárního
  pH ve svalech, a tím zamezuje acidóze a zlepšuje vyplavování laktátu z těla. Účinky na výkon
  se v těchto studiích mohou zdát zanedbatelné, ale pro sportovce běžce mají zásadní význam,
  jelikož zlepšení v těchto bězích i o necelou sekundu je velkým úspěchem.

  Existují samozřejmě potenciální problémy spojené s požitím větších dávek jedlé sody. Ne vzácně
  se uvádí zvracení a průjem v důsledku podání i relativně malé dávky, což může zmařit veškerou
  snahu zlepšit sportovní výkon touto metodou, minimálně u sportovců, kteří jsou náchylní
  k zažívacím obtížím. Přesto ale příležitostné užívání bikarbonátu nevede k dlouhodobým
  nežádoucím účinkům.

      (28,46)

  

  

  16.5 Inosin

  

  Inosin patří do skupiny purinů, čímž se společně s pyrimidiny stává základními stavebními
  bloky DNA. Je to tedy látka tělu vlastní, slouží i jako prekurzor pro tvorbu ATP. Byl objeven
  někdy před 150-ti lety a dlouhou dobu byl považován pouze za odpadní látku metabolismu. Jeho
  dřívější využití člověkem patřilo především lékařům, kteří jej využívali
  při léčení srdečních a ledvinových chorob. Tento pohled však změnili v sedmdesátých letech
  našeho století japonští vědci, kteří se začali zabývat otázkou vlivu inosinu na metabolismus
  tuků. Začátkem let osmdesátých ho poprvé začali užívat ruští sportovci. Na západní trh se
  dostal o deset let později a od té doby tvoří vcelku běžnou výbavu suplementačních plánů nejen
  kulturisticky založených jedinců. Inosin však také plní jinou důležitou funkci a to
  ovlivňování metabolismu sacharidů v našem těle. A toto je další důvod jeho využití ve sportu.
  Většina sportovců užívajících tuto látku udává cca po 30-ti minutách od aplikace citelný
  nárůst energie, nezanedbatelný je též vliv na kardiovaskulární systém, kdy inosin zvyšuje
  kapacitu červených krvinek, tzn. zajistí vyšší přísun kyslíku do potřebných tkání, což
  ve výsledku znamená kvalitnější svalovou kontrakci a tedy i kvalitnější trénink. Zda se jedná
  o placebo efekt nebo o skutečné biochemické působení není stále prokázáno.

  Inosinu by se měli vyhýbat lidé trpící dnou, neboť ta vlastně vzniká v důsledku nadměrné
  produkce kyseliny močové, která je jedním z metabolických produktů purinů. Další skupinou
  lidí, kteří by měli na inosin raději zapomenout, jsou osoby trpící ledvinovými problémy. Jinak
  se jedná o absolutně bezpečnou látku.

  Co se týče dávkování, pak se v našem sportu používá cca 800 - 1000mg denně, nejčastěji se
  jedná o 10 mg inosinu na každý kg hmotnosti člověka 30 minut před tréninkem a jeho působení
  trvá něco mezi 2 - 4 hodinami. Při nákupu je ale důležité, aby se jednalo
  o čistou nukleotidovou formu, neboť jiné formy (jako např. inosin-5-monofosfát) jsou méně
  aktivní, i když se na trhu vyskytují také.

      (46,54)

  

  16.6 Karnosin

  

  Karnosin je sloučenina dvou AK (histidin a β-alanin), jedná se tedy o dipeptid. Redukuje
  kyselé prostředí ve svalových buňkách, vznikající při intenzivním cvičení, tím se udržuje
  svalová kontrakce po delší dobu na zvýšené úrovni. Výzkumem se zjistilo, že svaly s vysokým
  obsahem karnosinu vyprodukují z důvodu delší kontrakce větší sílu. Zdá se, že karnosin působí
  i tak, že zabraňuje tvorbě únavových látek vznikajících během silového výkonu.

  Užívá se 1,5 g karnosinu před tréninkem a po tréninku. V dnech bez cvičení se užívá pouze
  jedna dávka na lačný žaludek

      (19,38)

  

  17 Závěr

  

  Ve světě moderního sportu je k podávání nejlepších výkonů potřeba odevzdat se svému cíli
  v mnoha oblastech. Dnes již dávno nestačí spoléhat se na vlastní talent. Stejný význam je mezi
  vrcholovými soupeři v každém sportu přisuzován tvrdému tréninku, kvalitnímu vybavení a vůli
  zvítězit. V této situaci může způsob stravování a suplementace znamenat rozdíl mezi vítězstvím
  a prohrou, mezi podáním nejlepšího osobního výkonu a pouhým dokončením závodu. V praxi využívá
  většina sportovních týmů a významných sportovců služeb sportovních dietologů či odborníků na
  výživu, od kterých žádají rady, jak se stravovat a čím a v jakém množství suplementovat, aby
  dosáhli optimálních výkonů.

  

  Význam výživy se projeví u sportovců na každé úrovni sportu. Většina sportovců by ale měla
  vědět, že používání tzv. sportovních doplňků je zcela zbytečné, pokud se sportu nevěnují
  vrcholově. Konzumovat tyto látky jen pro dobrý pocit je zbytečné plýtvání penězi. Jejich
  reklama je často velmi nadnesená, neboť jde vždy o velký obchod. Při dodržování vyváženého
  jídelníčku si totiž naše tělo vystačí z toho, co dostane. Mezi doplňky užívané spíše
  k prevenci u sportovců na jakékoli úrovni by se daly zařadit jen takové, které jsou určené
  k výživě a ochraně pohybového aparátu (především klouby, šlachy).

  

  Mezi zahraniční firmy působící na našem trhu patří AXIS LABS, ULTIMATE NUTRITION, SCI FIT,
  MEGA-PRO NUTRITION aj. Ale i české firmy jsou dnes u nás bohatě zastoupeny a nabízí stejně
  kvalitní a širokou škálu výrobků – za zmínku stojí např. NUTREND, AMINOSTAR, VITALMAX, 4FITNESS,
  AMINOMAX, SIRIX, PROMIL, PENCO a další. Slovenská firma KOMPAVA si na našem trhu své
  spotřebitele získala také.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  18 Literatura

  

  1) AUGUSTIN, J. Minerálne látky vo výžive a zdraví, Výživa a potraviny,
  Společnost pro výživu: ročník 62, leden únor 2007, s. 21

  

  2) BATES, J. Vitamin analysis. Arin Clin Biochem, 1997, Vol. 34, p. 599-626.

  

  3) BOOZER, C. N. et. al. An herbal suplement containing ma Juany-guarana for weight loss: a
  radomized, double-blind trial, International Journal of Obesity and Related Metanolic
  Disordes, 2001, Vol. 25, Iss. 3, p. 316-324

  

  4) CABALLERO, B. – ALLEN, L. – PRENTICE, A. Encyklopedia Of Human Nutrition.
  Vol. 1, Oxford: Elsevier Academic Press, 2005. p. 251

  

  5) CABALLERO, B. – ALLEN, L. – PRENTICE, A. Encyklopedia Of Human Nutrition.
  Vol. 2, Oxford: Elsevier Academic Press, 2005. p. 165-166

  

  6) CABALLERO, B. – ALLEN, L. – PRENTICE, A. Encyklopedia Of Human Nutrition.
  Vol. 4, Oxford: Elsevier Academic Press, 2005. p. 168-170

  

  7) CATALDO, C. B. – DE BRUYNE, L. K. – WHITNEY, E. N. Supplements and ergogenic aids athletes
  use. Nutrition and diet therapy. Thomson-Wardsworth, 2003. p. 263

  

  8) CLARKOVÁ, N. Sportovní výživa. Praha: Grada, 2000. 268 s. ISBN 80-247-9047-5

  

  9) COLLIER, J. Kofein, Ironman, 1/2006, s. 58-61

  

  10) DOSTÁL, J. – KAPLAN, P. a kol. Lékařská chemie II. MU v Brně: LF, 2001. 224 s. ISBN
  80-210-2731-2

  

  11) FAULKNER, W. Trace elements in nutrition. Lab Medica Internat, 1997, Vol. 14,
  p. 20-22.

  

  12) FERRARI, R. - MAURO, S. - SHERWOOD, G. L-Carnitine and its role in medicine. London:
  Academia Press, 1992.

  

  13) FRAGAKIS, A. S. The Health Proffessional's Guide To Popular Dietary Supplements.
  American Dietetic Association, 2003. 526 p. ISBN-0-88091-173-5

  

  14) FRAŇKOVÁ, S. – DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, V. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha:
  Karolinum, 2003. 258 s. ISBN 80-246-0548-1

  

  15) GREENHAFF, PL. 1995 Creatine and its applacation as an ergogenic aid, International
  Journal of Sport Nutrition, 1995, Vol. 5, p. 100-110

  

  16) HAN, LK. – KIMURA, Y. – OKUDA, H. Reduction in fat storage during chitin-chitosan
  treatment in mice fed a high-fat diet, Int J Obes Relat Metab Didord, 1999, Vol. 2, p.
  174-179

  

  17) HUTCHINSON, J. Není CLA jako CLA, Muscle and fitness, ročník XIV, č. 165, 9/2004, s. 23

  

  18) JACKSON, D. Mozek a suplementy, Muscle and fitness, ročník XVI, č. 183, 3/2006,
  s. 48-49

  

  19) JACKSON, D. – STOPPANI, J. 7 suplementů na rychlou sílu, Muscle and fitness,
  ročník XVI, č. 184, 4/2006, s. 44

  

  20) KALAČ, P. Funkční potraviny kroky ke zdraví. České Budějovice: Dona, 2003. 132 s.
  ISBN 80-7322-029-6.

  

  21) KOMPAS. Kalorie a tuky. Praha: Ikar, 2000. 80 s. ISBN 80-7202-599-6

  

  22) LEDVINA, M. – STOKLASOVÁ, A. – CERMAN, J. Biochemie pro studující medicíny(I.,II.). Praha:
  Karolinum, 2004. 562 s. ISBN 80-246-0851-0

  

  23) LUKÁŠ, R. Co skrývá zkratka HMB?, Ironman, 1/2006, s. 66-69

  

  24) LUKÁŠ, R. Glutamin, Ironman, 5/2005, s. 62-64

  

  25) LUKÁŠ, R. Tribulus terrestris, Ironman, 2/2006, s. 40-43

  

  26) MACH, I. Doplňky stravy na našem trhu. Praha: Svoboda servis, 2006.

  

  27) MAUGHAN, R. J. Creatine supplementation and exercise performance. International Journal of
  Sport Nutrition, 1995, Vol. 5, p. 94-101

  

  28) MAUGHAN, R. J. – BURKE, L. M. Výživa ve sportu. Praha: Galén, 2006. 312 s.
  ISBN 80-7262-318-4

  

  29) MÜLLEROVÁ, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech.
  Praha: Triton, 2003. 102 s. ISBN 80-7254-421-7

  

  30) NIX, S. William's Basic Nutrition Dieth Therapy. Elsevier Mosby, 2005. p. 296-299

  

  31) RACEK, J. a kol. Klinická biochemie. Praha: Galén, 2006. s. 79-80

  

  32) RAHBAR, A. R. Effect of L-carnitin on plasma glycemic and lipidemic profile in patients
  with type II diabetes mellitus, European Journal of Clinical Nutrition, 2005, Vol. 59,
  p. 592-596

  

  33) RISERUS, U. et. al. Conjugated linolei acid (CLA) reduced abdominal adipose tissue in
  obese middleaged men with sings of the metabolit syndrome: a randomized controlled trial.
  International Journal of Obesity and Related Metabolit Disordes, 2001, Vol. 25, Iss. 8,
  p. 1129-1135

  

  34) ROKYTA, R. Fyziologie. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 364 s. ISBN 80-85866-45-5

  

  35) ROUFS, J. Jak působí L-arginin?, Muscle and fitness, ročník XIV, č. 163, 7/2004, s. 33

  

  36) SHUGARMAN, A. E. Syrovátkové proteiny můžou být trojího druhu: hydrolyzáty, izoláty a
  koncentráty, Muscle and fitness, ročník XIV, č. 164, 8/2004, s. 51

  37) SIZER, F. – WHITNEY, E. What do sports drinks have to offer? Nutrition concepts and
  controversies. Thomson-Wardsworth, 2003. p. 378

  

  38) STOPPANI, J. Nový kreatin, Muscle and fitness, ročník XVII, č. 196, 4/2007, s. 66-69

  

  39) STOPPANI, J. Syrovátkový protein, Muscle and fitness, ročník XVI, č. 191, 11/2006,
  s. 17-19

  

  40) STOPPANI, J. Turboboostery, Muscle and fitness, ročník XVI, č. 189, 9/2006, s. 40-41

  

  41) STOPPANI, J. Zaměřeno na kreatin, Muscle and fitness, ročník XIV, č. 165, 9/2004,
  s. 53-55

  

  42) Svět kulturistiky, Carniform, ročník XVI, č. 92, 5/2005, s. 33

  

  43) TUREK, B. Výživový stav populace a nutriční rizika. Praha: Státní zdravotní ústav, 2004.
  s. 11-15. ISBN 80-7071-243-0

  

  44) VELÍŠEK, J. Chemie potravin 1. Tábor: Ossis, 2002. 332 s. ISBN 80-86659-00-3

  

  45) VELÍŠEK, J. Chemie potravin 2. Tábor: Ossis, 2002. 304 s. ISBN 80-86659-01-1

  

  46) WILDMAN, R. E. C. – MILLER, B. S. Sports and fitness nutrition.
  Thomson-Wardsworth, 2004. p. 341-351

  

  

  47) (staženo 21.12.2006)

  

  48) < http://www.aminomax.cz/> Taurin, pyruvát vápenatý, Arginin. (staženo 21.12.2006)

  

  49) (21.12.2006)

  

  50) 

4fitness.cz

Ajax loader